Izhevskiy radiozavod

Number of units

21
Online
73
Total
DeviceDynamicTotal units
1ST 21000
2ST 270 TM00
3TM4-200
4ST 26000
5ST 270-1373